Meldregeling vermoedens van misstanden en klachten(onderzoeks)commissie; is uw organisatie compliant?

Het beschikken over een meldregeling voor vermoedens van misstanden, zoals ongewenste omgangsvormen (o.a.: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie) en het hebben van een loket voor het kunnen melden hiervan, is wettelijk verplicht gesteld voor organisaties met meer dan 50 medewerkers.

Eind 2021 is de wetgeving op dit terrein verder aangescherpt op basis van Europese wetgeving (Wet bescherming klokkenluiders) en compliance wordt nadien beter gehandhaafd, teneinde melders beter te beschermen.

De wettelijke verplichting voor het hebben van een extern loket voor het kunnen melden van vermoedens van misstanden, door belanghebbenden van uw organisatie (zoals medewerkers, cliënten en leveranciers), bestaat voor organisaties groter dan 50 medewerkers, voor overheidsorganisaties en voor organisaties die onder de Wet witwassen en terrorisme financiering (Wwft) vallen, zoals banken en verzekeraars.

Wij van denhartigh & partners verzorgen deze dienstverlening graag voor u. De voordelen zijn dat u de beschikking heeft over een deskundig en 24/7 beschikbaar loket voor meldingen van uw belanghebbenden. Bovendien stellen wij voor u een heldere meldregeling op en houden die periodiek up-to-date binnen ons jaarabonnement.

En mocht het tot een onafhankelijk onderzoek komen, dan hebben wij daarvoor de juiste onderzoekers, papieren en competenties. Interesse? Neemt u gerust contact met ons op.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Nicole den Hartigh +31 (0)6 297 31 804

Aanmelden of brochureaanvraag