Onze 5 principes

 • Wij staan bestuurders en toezichthouders bij met waarheidsvinding,
  advies of training, vermits onze onafhankelijkheid is geborgd en
  conform ter zake relevante wet -en regelgeving.
 • Onze focus in onderzoek ligt op een zuivere waarheidsvinding alleen.
 • Wij voeren altijd zelf de regie in waarheidsvinding/persoonsgericht onderzoek.
 • In persoonsgericht onderzoek voorzien wij niet in advies,
  trekken wij geen conclusies noch formuleren wij kwalificaties,
  dat is voorbehouden aan de opdrachtgever en/of de rechter.
 • Wij houden ons volstrekt aan de gedrags- en beroepsregels binnen ons vak.