NICOLE J. DEN HARTIGH

EMIA RO CPI CGBL RPP CPE

Functies:

  • directeur/eigenaar
  • senior onderzoeker
  • senior adviseur
  • trainer
  • universitair docent
  • voorzitter klachten (onderzoeks)commissie
  • auteur
  • Certified Profiling Expert

Over Nicole J. den Hartigh EMIA RO CPI CGBL RPP CPE

Nicole J. den Hartigh is sinds 1 oktober 2019 directeur / eigenaar van denhartigh & partners bv. Voordien werkte zij onder andere bij Stolwijk denHartigh B.V., Grant Thornton, Deloitte en Achmea.

Nicole houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van persoonsgericht onderzoek, good governance en integriteitmanagement. Zij bedient samen met haar partners zowel de public- als de profitsector.

Den Hartigh: “Waarheidsvinding is mijn professie en liefhebberij. Mensen, hun motivaties en drijfveren, maar ook details en feiten kunnen mij bijzonder boeien. Mijn lijfspreuk luidt: homo facit differentiam (Latijns voor: de mens maakt het verschil). Een positieve en mensgerichte aanpak van de thema’s good governance & integriteit – onder andere door beïnvloeding van sociale context teneinde gewenst gedrag te kunnen faciliteren – kenmerken onze aanpak. Naast vertrouwd adviseur ben ik gecertificeerd persoonsgericht onderzoeker en (gast)docent (o.a. universiteiten van Rotterdam, Amsterdam en Tilburg, de HAN, Hogeschool van Utrecht, etc.)”. 

Door het delen van haar kennis, ervaring en bekwaamheid in relatie tot haar vakgebied, staat Nicole u bij om uw doelstellingen te kunnen blijven realiseren, ook op momenten van crisis en/of ter voorkoming van (vermeende) misstanden. Fraude en andere integriteitschendingen zijn ‘mensendingen’ en vereisen daarom een heldere, positieve en mensgerichte aanpak.

Nicole heeft een reeks publicaties op haar naam staan, waaronder de boeken ‘Frauditing, routeboek bij fraudeonderzoek’ en ‘Frauditing 2.0’. Aan dit boek ligt 12,5 jaar wetenschappelijk en praktijkonderzoek ten grondslag en behandelt het vraagstuk: welke competenties maken een fraudeonderzoeker een expert? Zij is mede auteur van ‘Het Integriteitboek voor Gemeenten’.