NICOLE J. DEN HARTIGH

EMIA RO CPI CGBL RPP CPE CIS

Functies:

  • directeur/eigenaar
  • senior onderzoeker
  • senior adviseur
  • trainer
  • universitair docent
  • voorzitter klachten (onderzoeks)commissie
  • auteur

Over Nicole J. den Hartigh

Nicole is sinds 1 oktober 2019 directeur/eigenaar van denhartigh & partners bv. Voordien werkte zij onder andere bij Grant Thornton, Deloitte en Achmea.

Zij houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van fraudebeheersing, persoonsgericht onderzoek, good governance en integriteitmanagement. Zij bedient samen met haar partners zowel de public- als de profitsector en bemenst als voorzitter de klachtencommissies voor diverse gerenommeerde organisaties.

Den Hartigh: “Waarheidsvinding is mijn professie en liefhebberij. Mensen, hun motivaties en drijfveren, maar ook details en feiten kunnen mij bijzonder boeien. Mijn lijfspreuk luidt: homo facit differentiam (Latijns voor: de mens maakt het verschil). Een positieve en mensgerichte benadering kenmerken onze aanpak. Naast vertrouwd adviseur ben ik gecertificeerd persoonsgericht onderzoeker, profiler en (gast)docent (o.a. universiteiten van Rotterdam, Amsterdam en Tilburg)”. 

Door het delen van haar kennis, ervaring en bekwaamheid in relatie tot haar vakgebied, staat Nicole u graag bij om uw zakelijke doelstellingen te kunnen blijven realiseren, ook op momenten van crisis en/of ter voorkoming van (vermeende) misstanden. Fraude, ongewenste omgangsvormen en andere integriteitschendingen zijn ‘menselijke ondeugden’ en vereisen daarom een transparante en mensgerichte aanpak.

Nicole heeft een reeks publicaties op haar naam staan, waaronder de boeken ‘Frauditing, routeboek bij fraudeonderzoek’ en ‘Frauditing 2.0’. Aan dit laatstgenoemde boek ligt 12,5 jaar wetenschappelijk en praktijkonderzoek ten grondslag. Zij behandelt daarin onder andere het vraagstuk: welke competenties maken een fraudeonderzoeker een expert? Het boek is doorspekt met spannende praktijkvoorbeelden en handige tips ter voorkoming van het leed dat integriteitschendingen heet. Zij is medeauteur van ‘Het Integriteitboek voor Gemeenten’.