Maatschappelijk betrokken

denhartigh & partners bv is actief in marktsegmenten waarin regelgeving centraal staat. Genoemd worden het voldoen aan:

 • de vergunningsvereisten van Dienst Justis en de AFM
 • de gedrags- en beroepsregels van het IIA en de NBA
 • de WPBR (wij conformeren ons aan de privacygedragscode zoals vastgesteld in Artikel 23a RPBR, bijlage 6)
 • eisen met betrekking tot het kunnen bieden van horizontaal toezicht
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze werkzaamheden zijn omgeven met voorwaarden, geboden en verboden. De wereld om ons heen verandert echter razendsnel. En de regelgeving? Die loopt, behoudend als zij is, per definitie achter en is gericht op wat ‘veilig voelt’ en bekend is. Regelgeving speelt niet in op wat er nog niet is, maar er wel aankomt. Verandering wordt door de mens veelal als een bedreiging gezien. Immers, mensen kunnen worden afgerekend op het al dan niet voldoen aan regelgeving en procedures. Een positieve aanpak kan dan helpen draagvlak te vergroten en sneller doelstellingen te bereiken.

Er is moed nodig

Wanneer een organisatie zich professioneel wil ontwikkelen, zal zij moeten inspelen op wat komen gaat.
Leiders die initiëren en stimuleren zijn hierbij van essentieel belang. Een omgeving waar de zaken die er toe doen centraal staan, waar transparant wordt omgegaan met regelgeving. En daar waar de regelgeving knelt, wordt dit bespreekbaar gemaakt. Regels kunnen namelijk soms “gemotiveerd” genegeerd worden, maar niet altijd.

In deze werkelijkheid hebben organisaties onderzoekers en adviseurs nodig met een rechte rug. Het dienen van belangen die voorbij gaan aan eigenbelang, zijn een zeldzaam goed. Dat vergt moed. Mensen die de gebaande paden durven te verlaten en hiertoe initiatieven durven nemen. Mensen die hun nek durven uitsteken. Deze uitdaging speelt maatschappijbreed, echter bij uitstek in het maatschappelijk domein. In het maatschappelijk domein zijn mensen nodig, die betrokken zijn bij wat ze doen, die een stuk eigen verantwoordelijkheid durven nemen. Die aanspreekbaar zijn op de keuzes die door hen worden gemaakt. Den Hartigh heeft hier oog voor en heeft op basis daarvan haar samenwerkingspartners door de jaren heen verzameld.

denhartigh & partners bv ondersteunt in het maatschappelijk domein initiatieven gericht op governance en integriteit. denhartigh & partners bv treedt niet altijd op de voorgrond, maar wil in ruime zin stimuleren en kritisch meedenken. En haar kennis en beschikbaarheid inzetten om zo gewaardeerde initiatieven te faciliteren.

Zekerheden en lidmaatschappen

 • Een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geaccrediteerd onafhankelijk onderzoeks-/recherchebureau,
  dat tevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (POB 1763)
 • Executive Master of Internal Auditing via de Amsterdam Business School/UvA (EMIA)
 • Register Operational auditor (RO)
 • Master of Science in Emotional Intelligence (MSc)
 • Gecertificeerd particulier onderzoekers/Certified Professional Investigators (CPI) (Minerva)
  • Register Profiling Professionals (RPP) (SoSecure)
  • Certified Profiling Experts (CPE) (SoSecure)
  • Certified Open Source Intelligence Specialist® (AWARE-Online)
  • Registered Body language Analyst® (IACA)
  • Certified Integrity Specialist in human profiling® (Q-CIS/IC}U)
  • Gecertificeerd trainers Professioneel Kritische Instelling en Frauderisicofactoren (NBA)
 • Certified Green Belt (Lean) Six Sigma (CGBL) (IBIS UvA)
 • Lid en trainer bij het Institute of internal auditors (IIA)
 • Lecturer
  • Erasmus School of Assurance and Accounting (ESAA)
  • Amsterdam Business School (ABS)
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Senior researcher Associate Lectoraat Business Ethics (HAN)
 • Lid van de Stichting Verenigde Register Operational auditors (SVRO)
 • Associate member of the Association of Certified Fraud Examiners (AFCE, The Netherlands Chapter)
 • Lid van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 6 29 73 18 04

E-mail: info@denhartighenpartners.nl

Postadres: Business Center Vijverstaete
Piet Heinstraat 11b
7204 JN  ZUTPHEN

Bezoek ons kantoor

denhartigh & partners bv

Business Center Vijverstaete

Piet Heinstraat 11b

7204 JN  ZUTPHEN

Wij delen kennis! Ook met u?