Nicole J. den Hartigh

EMIA RO CPI CGBL RPP CPE CIS RBA

Nicole J. den Hartigh is sinds 1 oktober 2019 directeur en eigenaar van denhartigh & partners bv. Zij houden kantoor te Zutphen. Tot 2020 is Nicole als directeur-bestuurder verbonden aan het Stolwijk Kennis Netwerk. Voordien heeft zij onder andere gewerkt bij Grant Thornton, Deloitte en Centraal Beheer Achmea.

Nicole houdt zich vakmatig bezig met dienstverlening op het gebied van (persoonsgericht) onderzoek, advies en training. Zij bedient met haar samenwerkingspartners zowel de publieke als de private sector. Als grondlegger van Frauditing en met meer dan 2 decennia praktijkervaring als particulier onderzoeker (detective), is zij gepokt en gemazeld in de wereld van integriteitschendingen zoals fraude en machtsmisbruik. Dit maakt dan ook haar trainingen, colleges, lezingen en literatuur extra boeiend voor toehoorders.

Den Hartigh: “Waarheidsvinding is mijn professie en liefhebberij. Mensen, hun drijfveren, maar ook details en feiten kunnen mij bijzonder boeien. Lijfspreuk: homo facit differentiam (de mens maakt het verschil). Een positieve en mensgerichte aanpak van de thema’s fraude, good governance & integriteit – onder andere door beïnvloeding van sociale context, teneinde gewenst gedrag te kunnen faciliteren – kenmerken onze aanpak. Naast adviseur ben ik gecertificeerd als persoonsgericht onderzoeker, Certified Profiling Expert, Registered Body language Analyst en lecturer Frauditing 2.0 (o.a. universiteiten van Rotterdam en Amsterdam). Als grondlegger van Frauditing houd ik mij graag bezig met het delen van kennis door middel van boeken, columns, blogs en artikelen over mijn mooie en mensgerichte vak. Als senior researcher business ethics ben ik verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)”.

Publicaties

Nicole heeft een reeks publicaties op haar naam staan, waaronder de boeken ‘Frauditing, routeboek bij fraudeonderzoek’‘Frauditing 2.0’, Lefwijf-3 en zij is medeauteur van ‘Het Integriteitboek voor Gemeenten’.

Nu verkrijgbaar in de (online) boekhandel: Nicole den Hartigh’s Frauditing 2.0

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar persoonsgericht onderzoek integriteit raakt zou een onderzoeker die over onvoldoende ervaring, kennis of specifieke bekwaamheid beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten. Frauditing 2.0 beschrijft in detail…

Bellen, e-mailen en post sturen

Telefoon: +31 6 29 73 18 04

E-mail: info@denhartighenpartners.nl

Postadres: Business Center Vijverstaete
Piet Heinstraat 11b
7204 JN  ZUTPHEN

Bezoek ons kantoor

denhartigh & partners bv

Business Center Vijverstaete

Piet Heinstraat 11b

7204 JN  ZUTPHEN

Wij delen kennis! Ook met u?