Meldingsregeling en klachtencommissie;

is uw organisatie compliant?

Het beschikken over een meldingsregeling voor (vermeende) integriteitschendingen zoals ongewenste omgangsvormen en het hebben van een extern loket voor het kunnen melden hiervan, is sinds wettelijk verplicht gesteld voor organisaties met meer dat 50 medewerkers.

De meldingsregeling maakt doorgaans deel uit van een actueel integriteitbeleid, waar ook de vertrouwenspersoon onderdeel van is. Eind 2021 wordt de wetgeving op dit terrein verder aangescherpt en nadien beter gehandhaafd, teneinde melders beter te beschermen.

uw aanpak tegen integriteitschendingen die uw organisatie kunnen treffen. De voordelen voor u zijn dat u de beschikking heeft over een deskundig en 24/7 beschikbaar loket voor meldingen van uw medewerkers. Bovendien stellen wij voor u een heldere meldingsregeling op en houden die periodiek up-to-date binnen ons jaarabonnement.

En mocht het tot een onderzoek komen, dan hebben wij daarvoor de juiste onderzoekers, papieren en competenties. Interesse? Neemt u gerust contact
met ons op.