Geslaagden

Nicole J. den Hartigh heeft op 8 juli 2020 haar diploma ‘Certified Integrity Specialist’ in human profiling behaald. Met een 9,8 deelt zij samen met één andere kandidaat de hoogst behaalde score voor deze registeropleiding. Als profiler leer je houding en gedrag van je medemens beter te lezen en hierop tijdig te anticiperen. Het als zodanig kunnen onderscheiden van leugenachtige gedragingen tussen waarheden draagt bij aan meer succesvolle waarheidsvindingen.

Xavier Zeilinga heeft op 19 juni 2020 het diploma ‘Certified Open Source Intelligence Specialist®’ behaald.

Deze registeropleiding draagt bij aan effectieve waarheidsvinding door middel van het vergaren van informatie op het Internet en in andere open- en semi-open bronnen.