Patrick per 1 september 2021

benoemd tot geassocieerd partner

“Kalm aan, want ik heb haast”, is één van de uitgangspunten van Patrick. Hij werkte 22 jaar bij de Politie waarbij hij een breed scala aan gespecialiseerde politiefuncties heeft doorlopen.

In 2018 is hij als Security Consultant en Particulier Onderzoeker gaan werken. Hij houdt zich op in het speelveld van (media-gerelateerd) veiligheids-, beveiliging- én projectmanagement.
Hij werkte eerder aan de totstandkoming én uitvoering van meerdere grootschalige evenementen, projecten en onderzoeken, waarbij vaak werd samengewerkt met overheidsdiensten
en commerciële partners.

Daarnaast is Patrick praktijkdocent bij de Aventus Veiligheidsacademie in Apeldoorn en begeleidt hij mensen met een (beroeps gerelateerde) verborgen mentale beperking (PTSS).

Bij denhartigh & partners gaat Patrick aan de slag als onderzoeker, trainer en lid van de klachten(onderzoeks)commissie.